Hulp bij ontslag

Ontslag voor werkgever moeilijker

 

Het nieuwe ontslagrecht op basis van de Wet werk en zekerheid geeft voor een werkgever veel problemen om een werknemer te ontslaan. In de praktijk wordt een groot deel van de verzoeken afgewezen. Rechters willen een volledig dossier met gedetailleerde onderbouwing van de ontslaggrond. … Lees meer

Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid

 

Wijzigingen per 1 januari 2015

 

Proeftijd

 

Nieuw recht

 

Er mag in arbeidsovereenkomsten die zes maanden of korter duren geen proeftijd worden opgenomen (artikel 7:652 BW).

 

In een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en dezelfde, … Lees meer