In januari 2018 is het boek ‘Van ambtenaar naar ambtenaar, De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ verschenen.

 

Lianne heeft in dit boek het hoofdstuk ‘De gevolgen van de normalisering voor aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten’ geschreven.

 

Het boek is uitgegeven door de Vereniging Ambtenaar & Recht en tot stand gekomen onder redactie van Prof. mr. B. Barentsen, mr. N. Hummel en mr. dr. S.F.H. Jellinghaus.