Het komt nogal eens voor dat de ondernemingsraad lijnrecht tegenover de bestuurder van de onderneming in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat. Dat is inherent aan medezeggenschap, waar de belangen van de ondernemingsraad en de bestuurder met elkaar kunnen botsen. In die situaties is specialistische juridische kennis essentieel. 

 

 

Bij overheidswerkgevers gaat het daarbij vaak om een discussie over het primaat van de politiek. Wij kunnen u als ondernemingsraad bijstaan bij het behartigen van de belangen van het personeel binnen de onderneming. Wij kunnen daarin als klankbord fungeren of juridische stappen nemen.

 

Procedure

Zo kunnen wij u onder andere helpen bij het opstellen van een advies over een voorgenomen besluit van de bestuurder en indien een advies niet wordt gevolgd beroep instellen bij de Ondernemingskamer. We kunnen u als ondernemingsraad helpen bij de beoordeling in een instemmingsprocedure, de nietigheid inroepen van een besluit genomen zonder instemming van de ondernemingsraad en een kantongerechtsprocedure starten om de uitvoering van een nietig besluit tegen te gaan.

 

Contact

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030  – 75 393 75 of 06-51103786 of via info@vvadvocatuur.nl