Interview in HR Overheid Sdu met mr. A.C.M. (Lianne) van Vliet

Publicatie HR Overheid Sdu 21-08-2018

 

Het interview met Lianne dat is afgenomen door Michel Knapen voor Binnenlands Bestuur is eveneens gepubliceerd in HR Overheid van Sdu. Het gaat over de gevolgen die de normalisering van het ambtenarenrecht per 01-01-2020 heeft voor de wijze waarop met arbeidsongevallen en beroepsziekten in het nieuwe ambtenarenrecht moet worden omgegaan. De publicatie dateert van 21-08-2018. De link naar het interview ziet u hierboven.

 

Zoals in een eerder nieuwsbericht is vermeld heeft Lianne het hoofdstuk ‘De gevolgen van de normalisering voor aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten’ geschreven in het boek ‘Van ambtenaar naar ambtenaar, De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’, dat in januari 2018 is verschenen. In dit hoofdstuk is een gedetailleerde juridische beschrijving te vinden over dit onderwerp.