Ontslag – Onderhandelingen werkgever – werknemer

Ontslag – Onderhandelingen werkgever – werknemer

 

Van Vliet Advocatuur & Mediation onderhandelt regelmatig tussen werkgever en werknemer wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen.

 

Voor de werkgever

 

Voor de werkgever wordt eerst bekeken of het dossier voldoende aanknopingspunten biedt voor een ontslag. Is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie of van disfunctioneren en waar blijkt dat uit? Is er voldoende dossier dan kan een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter worden ingediend.

 

Vaak wordt er door Van Vliet Advocatuur & Mediation onderhandeld over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De afspraken worden dan in een vaststellingsovereenkomst neergelegd. Indien gewenst kan er ook mediation worden toegepast.

 

Heeft u een probleem met uw werknemer, dan kunt u terecht bij Van Vliet Advocatuur & Mediation, tel. 06-511 03 786 en per mail: info@vvadvocatuur.nl.

 

Voor de werknemer

 

Voor de werknemer zal altijd eerst worden bekeken of een voortzetting van de arbeidsrelatie (bijvoorbeeld door mediation toe te passen) nog mogelijk is. Als dat niet mogelijk is wordt er door Van Vliet Advocatuur & Mediation onderhandeld met de werkgever.

 

Ook recent heeft Van Vliet Advocatuur & Mediation onderhandeld voor een werknemer met zijn werkgever, een internationaal bedrijf. Het bedrijf had voor een deel een reorganisatie doorgevoerd. Een ander (klein) deel van de mensen kreeg een individueel ontslag. Indien een dergelijk individueel ontslag aan de kantonrechter zou worden voorgelegd zou disfunctioneren moeten worden aangetoond. Er was geen dossier van disfunctioneren, de werknemer was daar niet op aangesproken en de werknemer had geen verbeterperiode gekregen. De kans was dus groot dat de kantonrechter zou concluderen dat de werknemer zou mogen terugkeren naar zijn werkplek.

 

Dit geeft een werknemer een sterke onderhandelingspositie. In deze zaak is dan ook tot (ver) boven de oude (neutrale) kantonrechtersformule uit onderhandeld.

 

Heeft u een probleem met uw werkgever, dan kunt u terecht bij Van Vliet Advocatuur & Mediation, tel. 06-511 03 786 en per mail: info@vvadvocatuur.nl