In het gezondheidsrecht is er ruimte voor de patiënt om zijn/haar ongenoegen te uiten over de handelwijze van een arts of andere zorgverlener. Zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener is het bij een dergelijk ongenoegen van het allergrootste belang daar in een gesprek met elkaar uit te komen.

 

Mocht dat gesprek niet tot een oplossing leiden, dan geeft een klachtenregeling binnen een ziekenhuis of andere zorginstelling (gebaseerd op de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ)) de mogelijkheid van het indienen van een klacht. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) geeft bij specifieke beroepen de mogelijkheid van een tuchtrechtelijke procedure.

 

Wij zijn gespecialiseerd in het medisch tuchtrecht en staan artsen en andere zorgverleners bij in hun verweer in een dergelijke procedure. We helpen ook de patiënt om er in een gesprek met zijn/haar arts of andere zorgverlener uit te komen, dan wel indien nodig een klacht- of tuchtprocedure te starten.

 

Contact

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030 – 75 393 75 of 06-51103786 of via info@vvadvocatuur.nl