De eerste arresten van de Hoven onder de WNRA

In deze arresten is overwogen dat van de ambtenaar onder het huidige ambtenarenrecht een hoge mate van zorgvuldigheid en integriteit mag worden verwacht, gelet op de verplichtingen in de Ambtenarenwet 2017. Ook wordt verwezen naar de Gedragscode Integriteit Rijk (GIR). Daarnaast is de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep in het huidige ambtenarenrecht van betekenis gebleven. … Lees meer

Onderhandelingen met vakbonden en departementale ondernemingsraad over Personeelsreglement Ministerie van Justitie en Veiligheid

Samen met Egon Ten Oever van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heb ik de afgelopen maanden voor de werkgever onderhandeld met onder andere

Marcel Smit (voorzitter Justitievakbond Juvox), Marco Boersma (voorzitter Departementale Ondernemingsraad), Yntse Koenen (bestuurder FNV Overheid), Gabriëlla Buisman (bestuurder CNV Connectief), Jan Hut (bestuurder CMHF), Nicolette Brazil (Justitievakbond Juvox) en Frank Meuffels (Arbeidsvoorwaarden adviseur FNV Rijk), … Lees meer

Ondertekening Personeelsreglement Ministerie van Justitie en Veiligheid 9 december 2019

De ondertekening van het Personeelsreglement Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 9 december 2019 plaatsgevonden. V.l.n.r. op de foto: Siebe Riedstra (secretaris-generaal), Marcel Smit (voorzitter Justitievakbond Juvox), Marco Boersma (voorzitter DOR), Yntse Koenen (bestuurder FNV Overheid) en Gabriëlla Buisman (bestuurder CNV Connectief). Op de foto ontbreekt Jan Hut (bestuurder CMHF); hij heeft eerder die dag elders het document ondertekend. … Lees meer

Arbeidsongevallen en beroepsziekten in het nieuwe Ambtenarenrecht

In januari 2018 is het boek ‘Van ambtenaar naar ambtenaar, De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ verschenen.

 

Lianne heeft in dit boek het hoofdstuk ‘De gevolgen van de normalisering voor aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten’ geschreven.

 

Het boek is uitgegeven door de Vereniging Ambtenaar & Recht en tot stand gekomen onder redactie van Prof. … Lees meer

Ontslag – Onderhandelingen werkgever – werknemer

Ontslag – Onderhandelingen werkgever – werknemer

 

Van Vliet Advocatuur & Mediation onderhandelt regelmatig tussen werkgever en werknemer wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen.

 

Voor de werkgever

 

Voor de werkgever wordt eerst bekeken of het dossier voldoende aanknopingspunten biedt voor een ontslag. … Lees meer

Mediation bij een conflict

Heeft u een geschil of conflict? Mediation kan een oplossing voor dit conflict bieden. Bij mediation helpt de mediator de partijen om samen een oplossing te vinden. Of het nu gaat om een conflict met uw werknemer of uw werkgever, een conflict met uw buren of een conflict met een (zaken)relatie of met de belastingdienst, … Lees meer

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: welke veranderingen komen er voor uw organisatie?

 

De Eerste  Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna ook: Wnra). Er zullen nog allerlei andere wetten en regelingen aangepast moeten worden voordat de wet in werking kan treden. Dit zal dus nog enige tijd in beslag nemen. … Lees meer