Indien u als ambtenaar wordt geconfronteerd met een probleem met uw overheidswerkgever (bijvoorbeeld vanwege uw functioneren, uw inschaling, een verstoorde relatie, een disciplinaire straf, ziekte, functiewaardering, overplaatsing of een reorganisatie), dan kunnen wij u van dienst zijn door met uw werkgever in contact te treden. Hierdoor kunnen wij voor u als ambtenaar vaak al in een vroeg stadium met uw werkgever tot een oplossing komen, zodat een goede werkrelatie met uw werkgever behouden blijft. 

 

In het geval een oplossing niet (meer) tot de mogelijkheden behoort, kunnen wij voor u met uw werkgever onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst. Indien u door uw werkgever een voorstel krijgt voorgelegd is het verstandig dit niet zomaar te tekenen. Het is belangrijk dat u zich goed laat adviseren over dit soort zaken. U kunt in die situatie het beste contact met ons opnemen.

 

Tijdig bezwaar maken

Is er ten aanzien van u door uw werkgever een voornemen tot een besluit genomen? Bijvoorbeeld het voornemen om u een disciplinaire straf op te leggen. Dan kunnen wij u bijstaan bij overleg over dit voornemen en het indienen van een zienswijze. Wij gaan met u mee naar het zienswijzegesprek. Als het indienen van deze zienswijze geen bevredigend resultaat oplevert, zal uw werkgever overgaan tot het opleggen van een disciplinaire straf. Indien dat primaire besluit is genomen dienen wij voor u een bezwaarschrift in en staan u bij in de verdediging van uw standpunt bij de bezwaarschriftencommissie. Nadat een beslissing op bezwaar is genomen kunnen wij voor u als gemachtigde optreden bij de rechtbank in beroep en bij de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep.

 

Let altijd op wanneer u een besluit ontvangt van uw werkgever. Daartegen kunt u gedurende een periode van zes weken bezwaar maken. Als u deze termijn laat verstrijken kunt u (vrijwel) niets meer tegen dit besluit doen.

 

Contact

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030 – 75 393 75 of 06-51103786 of via info@vvadvocatuur.nl