Als arts (en ook als tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige) kunt u te maken krijgen met een interne klacht in uw praktijk, het ziekenhuis of de instelling waar u werkt. Ook kunt u te maken krijgen met een tuchtprocedure op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). 

 

 

Het toetsingskader in het kader van de Wet BIG is:

  1. enig handelen of nalaten door een geregistreerd beroepsbeoefenaar in strijd met de zorg die hij in die hoedanigheid behoort te betrachten ten opzichte van de patiënt of diens naaste betrekkingen;
  2. enig ander handelen of nalaten door een geregistreerd beroepsbeoefenaar in strijd met het belang van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg.

 

De eerste norm richt zich met name op de verhouding tussen zorgverlener en patiënt. De tweede norm ziet meer toe op de bescherming van het algemeen belang dat gelegen is in een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg.

 

Tuchtrecht

Wij kunnen u bijstaan bij uw verweer tegen een klacht, alsook u verdedigen in een procedure in eerste aanleg bij het Regionaal Tuchtcollege en in hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege.

 

Contact

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030 – 75 393 75 of 06-51103786 of via info@vvadvocatuur.nl