Als overheidswerkgever heeft u veelvuldig te maken met de verschillende regelgeving op het gebied van het ambtenarenrecht. Indien een conflict dreigt met een medewerker kunnen wij u al in een vroeg stadium van dienst zijn met een advies over de te nemen stappen of door in contact te treden met (een gemachtigde van) uw medewerker. Dit kan resulteren in een verbetering van de werkrelatie. Wij kunnen u ook bijstaan bij onderhandelingen om te komen tot een beëindigingsovereenkomst.

 

Regelmatig redigeren wij besluiten voor overheidswerkgevers. Wij kunnen voor u een voornemen tot ontslag opstellen, u bijstaan bij het horen tijdens een zienswijze gesprek, een primair besluit opstellen, u bijstaan in de bezwaarprocedure, een beslissing op bezwaar opstellen en u bijstaan in een beroepsprocedure bij de rechtbank en een hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep.

 

Ondernemingsraad

Daarnaast kunnen wij u bijstaan in uw relatie tot de ondernemingsraad. Wij stellen een adviesaanvraag op aan de ondernemingsraad en redigeren het besluit na een advies van de ondernemingsraad (met een toets aan het primaat van de politiek). Indien het advies van de ondernemingsraad niet kan worden gevolgd en er wordt beroep ingesteld door de ondernemingsraad, voeren wij verweer bij de Ondernemingskamer. We kunnen u als overheidswerkgever ook begeleiden bij een instemmingsprocedure en bij het onthouden van instemming door de ondernemingsraad, de kantonrechter om vervangende toestemming vragen. Is de nietigheid van een besluit, dat zonder instemming is genomen, door de ondernemingsraad ingeroepen, dan kunnen wij voor u de kantonrechter verzoeken te verklaren dat de ondernemingsraad ten onrechte een beroep op de nietigheid heeft gedaan.

 

Contact

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030 – 75 393 75 of 06-51103786  of via info@vvadvocatuur.nl