Wij vinden het van belang dat voor u op voorhand duidelijk is wat het honorarium zal zijn. Daarom maken wij tevoren afspraken met u over het honorarium. Wij leveren juridisch maatwerk voor een lager tarief dan door de grotere advocatenkantoren wordt gehanteerd.

 

Uitgangspunt is dat op uurbasis wordt gedeclareerd. Bijzondere omstandigheden kunnen tot afwijkende tariefafspraken leiden. Waar mogelijk wordt een inschatting van de kosten voor u gemaakt.

 

Naast het honorarium zullen u in voorkomende gevallen daadwerkelijk voor u gemaakte kosten (zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten, griffierecht, uittreksels uit registers, reiskosten, koerierskosten, vertaalkosten etc.) in rekening worden gebracht. Er worden géén kantoorkosten bovenop het honorarium in rekening gebracht.

 

De declaraties worden in beginsel maandelijks verzonden, voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden. U houdt dan een goed overzicht van de werkzaamheden die zijn verricht in de zaak en de kosten die daaraan zijn verbonden.