Wordt u geconfronteerd met een ontslag? Als advocaat arbeidsrecht onderhandelen wij zowel voor de werkgever als voor de werknemer bij een ontslag. Voor de werkgever schatten wij als advocaat arbeidsrecht de kans van slagen in van een ontslag. Is er voldoende dossier voor een ontslag? Voor de werknemer onderhandelen wij tot uitersten voor een zo gunstig mogelijke regeling in een vaststellingsovereenkomst.

 

Het arbeidsrecht is volop in beweging, mede door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 en per 1 juli 2015. Het arbeidsrecht is ingrijpend gewijzigd op onder andere het gebied van het ontslagrecht, de positie van flexwerkers, de ontslagvergoedingen en de Werkloosheidswet. Wij kunnen u adviseren over de gevolgen van de WWZ voor uw bedrijf.

 

Meer specifiek omvat onze praktijk de volgende onderwerpen op het gebied van het arbeidsrecht:

 

 

 • arbeidsconflict
 • arbeidsomstandigheden
 • arbeidsongeval
 • arbeidsovereenkomst
 • arbeidstijden
 • arbeidsvoorwaarden
 • beëindigingsovereenkomst
 • beroepsziekte
 • collectieve arbeidsovereenkomst
 • collectief ontslag
 • concurrentie- en relatiebeding
 • disfunctioneren
 • doorwerken na 65 jaar/AOW-gerechtigde leeftijd
 • flexibele arbeidsrelatie (oproepcontract, nulurencontract, tijdelijk contract, uitzending, detachering, payrolling)
 • gelijke behandeling/discriminatie
 • harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
 • loonvordering
 • medezeggenschap
 • ondernemingsraad

 

 • ontslag (bedrijfseconomisch, langdurige ziekte, veelvuldige ziekte, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, ernstig gewetensbezwaar, verstoorde arbeidsverhouding of andere omstandigheden)
 • privacy op de werkvloer
 • proeftijd
 • re-integratie
 • reorganisatie
 • schorsing/non-actiefstelling
 • sociaal plan
 • sociale zekerheid
 • staking
 • statutair directeur
 • verlofregelingen (vakantie, zorgverlof, calamiteitenverlof, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof)
 • werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • wijziging van arbeidsvoorwaarden (loon, functie, secundaire arbeidsvoorwaarden)
 • Wet normering topinkomens
 • ziekte/arbeidsongeschiktheid
 • zzp’er